ประวัติความเป็นมา

พ.ศ. 2534 คือ จุดเริ่มต้นของศูนย์ความงาม “ปริ๊นเซส บิวตี้ เซ็นเตอร์” จากแนวความคิดที่จะเริ่มก่อตั้งศูนย์ความงามเพื่อให้บริการ ดูแล รักษา และฟื้นฟูเกี่ยวกับสุขภาพและความงามอย่างครบวงจรมีความแตกต่างจากธุรกิจความงามแห่งอื่น โดยยึดหลักความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ

โดยศูนย์ความงามปริ๊นเซส มุ่งเน้นด้านการให้บริการที่เป็นเลิศด้วยการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือด้านความงามและการแพทย์ที่ทันสมัยร่วมกับการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางคุณภาพสูง

ที่ได้มาตรฐานนำเข้าจากต่างประเทศ ตลอดจนการให้บริการด้วยบุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญงาน

ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้และทักษะฝีมืออย่างต่อเนื่อง ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าตลอดมา

การให้บริการแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

ดร.กนกพร เขมเตชิษฐ์

กรรมการผู้จัดการ

ปริ๊นเซส บิวตี้ เซ็นเตอร์

กว่า 20 ปี

“ปริ๊นเซส บิวตี้ เซ็นเตอร์” คือศูนย์ความงามที่มีความเป็นมืออาชีพ ในการให้บริการด้วยความงามครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย และความรู้ความชำนาญในการทำทรีทเม้นท์ให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ

จากประสบการณ์ของความเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านความงามมานาน ศูนย์ความงาม ปริ๊นเซส บิวตี้ เซ็นเตอร์ ยังคงยึดมั่นในปรัชญาการทำงานเพื่อคุณภาพ และด้วยหัวใจแห่งการบริการ ที่เราพิถีพิถัน เลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุด

ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ ที่แสดงถึงความเป็นหนึ่งในฐานะผู้นำด้านความงามครบวงจรจากประสบการณ์ ที่ได้สั่งสมมาเป็นเวลานาน

การที่จะทำให้ลูกค้ามีความประทับใจเป็นอย่างสูง ผู้ให้บริการจำเป็นต้องมีความ รู้ความเข้าใจและเทคนิคการให้บริการโดยทีมงานที่ปรึกษาความงาม และพนักกงานที่่ให้บริการซึ่งได้รับการอบรม.